Web tasarım süreci nedir?

Web tasarım süreci nedir?

Web tasarımı, metin, grafik ve multimedya kombinasyonunu kullanarak etkileşimli web siteleri oluşturma sürecidir. Web geliştiricileri, grafik tasarımcıları, bilgi mimarları, arayüz tasarımcıları, görsel sanatçılar ve içerik stratejistlerini içeren bir alandır.

Bu profesyonel alanların kapsamı, bu sürece dahil olan şirkete veya işletmeye bağlı olarak büyük ölçüde değişebilse de, her web sitesinin kamuya açık hale gelmeden önce geçtiği bazı ortak adımlar vardır.

Web tasarım süreci tipik olarak şunları içerir:

- Tasarım aşaması: İlk aşama, sitenin nasıl görüneceğini öngörmeyi ve önemli içeriğin ne olacağını belirlemeyi içerir. Bu aşama aynı zamanda hem metin hem de görseller aracılığıyla kullanıcılarla nasıl etkili bir şekilde iletişim kurulacağına dair beyin fırtınası düşüncelerini içerir.

Bir web sitesi tasarlarken, site kullanıcılara hazır hale gelmeden önce yapılması gereken pek çok iş vardır. Tasarım aşaması, tasarımcıların siteyi canlı olarak başlatmadan önce tel kafesler, tasarımlar ve düzenler oluşturduğu beş aşamadan ilkidir. Bu aşama aynı zamanda metnin sitede nasıl sunulacağına karar vermeyi de içerir.

- Geliştirme aşaması: İkinci aşama, site için tüm unsurları geliştirerek fikirleri gerçeğe dönüştürmeyi içerir.

Web sitesinin geliştirme aşaması, projenin ikinci aşamasıdır. Amaç, site için tüm unsurları geliştirerek fikirleri gerçeğe dönüştürmektir. Geliştirme aşaması, tel çerçeveleme, prototip oluşturma, içerik stratejisi oluşturma, içerik akış şemaları oluşturma, kod yazma içerir.


web tasarımı web sitesi web geliştirme